Rekomenduojama kompozitinių durų montavimo sistema

– w warstwie oceplenia –
dedykowany do montażu drzwi z linii ARCTIC PLUS i ARCTIC 


–  w warstwie muru z użyciem turbośrub –
dedykowany do montażu drzwi z linii ARCTIC PLUS i ARCTIC


Zalecane posadowienie drzwi na profilu podprogowym