• Współczynnik Ud już od 0,49 W/m2K
 • Grubość skrzydła: 90mm
 • kompozytowa ościeżnica 90mm
 • Klasa antywłamaniowości RC3
 • Obustronnie zlicowane
 • Niewidoczne zawiasy
 • Współczynnik Ud=0,58 W/m2K
 • Grubość skrzydła: 75mm
 • Kompozytowa ościeżnica
 • cztery zawiasy regulowane 3D
 • Klasa antywłamaniowości RC2
 • Współczynnik Ud=0,58 W/m2K
 • Grubość skrzydła: 75mm
 • cztery zawiasy regulowane 3D
 • Klasa antywłamaniowości RC2
 • Współczynnik Ud=0,70 W/m2K
 • Grubość skrzydła: 65mm
 • trzy zawiasy regulowane 3D
 • Klasa antywłamaniowości RC2
 • Współczynnik Ud=0,85 W/m2K
 • Grubość skrzydła: 65mm
 • trzy zawiasy regulowane 3D
 • Klasa antywłamaniowości RC2